Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

Projekt "Różnorodność podstawą rozwiniętego społeczeństwa"

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii rozpoczyna nowy projekt mobilnościowy "Różnorodność podstawą rozwiniętego społeczeństwa".

Główne cele projektu:

1. Poznanie metod pracy z osobami z innych krajów i kręgów kulturowych, defaworyzowanymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb, a także nowoczesne metody pozyskania nowych słuchaczy, 

2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście różnorodności odbiorców, użycia języka wrażliwego komunikacyjnie, 

3. Doskonalenie warsztatu trenera, best practices - wymiana doświadczeń, wykorzystanie obserwacji, modelingu metodycznego innych szkoleniowców i implementacja w przyszłych szkoleniach w obszarze pracy ze zróżnicowanymi grupami słuchaczy,

4. Doskonalenie znajomości j.angielskiego, tak, aby trenerzy mogli prowadzić zajecia także w tym języku 

W trakcie trwania projektu planowane są mobilności do:

1. Grecji

2. Włoch

3. Bułgarii

Działania będą realizowane w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" (nr POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049474).

Data: 2019-01-24
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must