Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

CyberViolence – projekt przeciw przemocy w sieci

Stowarzyszenie INT wraz z trzema zagranicznymi partnerami realizuje międzynarodowy projekt CyberViolence w ramach programu Erasmus+.

Opis projektu

Głównym problemem, którym zajmiemy się podczas realizacji projektu jest brak wiedzy i świadomości nt. problemu cyberprzemocy wśród młodych ludzi, pracowników młodzieżowych, nauczycieli i rodziców. Wśród młodzieży problemem jest brak świadomości dotyczącej zagrożeń w Internecie, brak możliwości i umiejętności odpowiedzi na cyberprzemoc. Wśród pracowników młodzieżowych i nauczycieli problemem jest brak narzędzi i metodologii pracy z tym tematem, edukowania i zapobiegania. Wśród rodziców brak jest świadomości problemu i umiejętności rozpoznawania pierwszych oznak wskazujących na bycie ofiarą cyberprzemocy.

Grupy docelowe:

 • młodzież – główna grupa naszych działań. Młodzież jest najbardziej narażona na bycie ofiarą cyberprzemocy, ponieważ jest wrażliwa i niedoświadczona w życiu społecznym,
 • nauczyciele, pracownicy młodzieżowi – ich rolą jest edukowanie i zapobieganie temu negatywnemu zjawisku. Potrzebują nowych narzędzi, aby wiedzieć, jak to zrobić,
 • rodzice – gdy ich dziecko jest ofiarą cyberprzemocy powinni być pierwszymi, którzy rozpoznają objawy, a często brak im podstawowej wiedzy w tym temacie.

Główne cele projektu:

 1. Poprawa jakości i trafności edukacji, dzięki opracowaniu nowych i innowacyjnych sposobów podejścia (nowe scenariusze warsztatów dla młodzieży, komiksy tematyczne, konkursy, testowanie tych produktów, wdrażanie i wspieranie upowszechniania wyników),
 2. Opracowanie programu zapobiegania cyberprzemocy, opracowanie i udostępnienie podręcznika i innych zasobów dla nauczycieli,
 3. Zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń w internecie, konsekwencji działań w internecie oraz mentalnych i emocjonalnych aspektów cyberprzemocy,
 4. Wprowadzenie, rozwój i promocja innowacyjnych metod i narzędzi w edukacji poprzez wspieranie szkół i nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do naszego programu,
 5. Promowanie współpracy transgranicznej w edukacji i profilaktyce, ponieważ wszyscy uczestnicy projektu mogą się od siebie uczyć.

Projekt realizowany będzie przez 4 organizacje z 4 krajów i ma transnarodowy charakter, ponieważ internet nie ma granic, cyberprzemoc jest problemem międzynarodowym i musi zostać rozwiązana na poziomie międzynarodowym.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Polska). Partnerzy to:

 • Crystal Clear Soft (Grecja),
 • DIRECT Association (Rumunia),
 • CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L. (Włochy).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na:
http://www.cyberviolence.eu/
https://www.facebook.com/CyberViolenceProject/

Projekt CyberViolence o numerze 2016-3-PL01-KA205-035361 realizowany jest w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne). Czas realizacji projektu to 24 miesiące w okresie kwiecień 2017 – marzec 2019 roku.

                  logo_cyberviolence.jpg

Data: 2017-04-17
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must