Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

Podsumowanie szkolenia (joint staff training event) dla pracowników projektu CyberViolence

W okresie 6-10 września 2017 roku w Bukareszcie w Rumunii odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników wszystkich Partnerów realizujących projekt „CyberViolence” (CV) współfinansowany przez Komisję Europejską i program Erasmus+.

Jedną z aktywności w realizowanym projekcie są działania związane z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami. W ramach tych działań zorganizowany został tzw. Joint Staff training event, czyli krótki program szkoleniowy dla pracowników. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji realizujących projekt z Grecji, Polski, Rumunii i Włoch.

Joint Staff w Bukareszcie miał za zadanie umożliwić trenerom:

  • wdrożyć program interwencyjny w swoich organizacjach, aby wspierać liderów młodzieżowych w wymianie doświadczeń, obserwacji, prezentacji przykładowych szkoleń,
  • otworzyć mosty kulturowe rozwijając i wzmacniając międzykulturowe zrozumienie i kompetencje wielokulturowe oraz współpracę z trenerami z innych krajów,
  • zapobiegać cyber przemocom, promować zrozumienie wielokulturowości, sprawiedliwości społecznej, akceptacji różnorodności i współpracy w organizacjach pozarządowych na poziomie UE,
  • stworzyć sieć, która zapewni efektywne / dobre praktyki w pracy z trenerami z różnych kultur.

Wspólne szkolenie dla pracowników będących trenerami pozwoliło osobom z kadry Partnerów, którzy będą szkolić przyszłych trenerów młodzieżowych Programu FFCV omówić tematy, które są bardzo ważne dla trenerów w zakresie zapobiegania cyberprzestępczości: bezpieczeństwo w sieci, podstawy prawa, przepisy prawne dotyczące internautów, prawa użytkowników Internetu, "hejterzy" w sieci i ich język, jak radzić sobie z agresją, skuteczne narzędzia komunikacji z młodzieżą. Była to okazja do bezpośredniego spotkania, pokazania wypracowanych modeli, omówienia słabych stron i zagrożeń oraz znalezienia optymalnych rozwiązań. Uczestnicy pracowali w wielonarodowej grupie, obserwowali różnorodność, inną kulturę i tradycję oraz odmienne priorytety.

Trenerzy trenerów Programu FFCV obserwowali zajęcia realizowane przez innych trenerów, oceniali je i podążali za dobrymi praktykami oraz wdrażali nowe metody i narzędzia nauczania. Podczas warsztatu mogli przetestować nowe rozwiązania, metody i narzędzia, ćwiczyć, tworzyć nowe opcje i rozwiązania problemów związanych z cyberprzemocą. Koncentrowali się głównie na bezpieczeństwie w sieci, korzystaniu z narzędzi internetowych i eliminowaniu przemocy wśród młodych ludzi. Trenerzy uczyli się jak pracować z narzędziami IT, jak ograniczyć agresję, jak pracować w Programie FFCV, jak realizować program nauczania, wdrażać narzędzia i metody.

Dzięki tym warsztatom nasi trenerzy będą gotowi, aby przygotowywać lepsze materiały, ćwiczenia, narzędzia dotyczące zapobiegania cyberprzemocy i bezpieczeństwa, aby pokazać ich większą wiedzę podczas szkoleń. Każdy uczestnik otrzymał również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz EuroPass.

 

Projekt „CyberViolence” (numer 2016-3-PL01-KA205-035361) jest realizowany w ramach programu Erasmus+ do kwietnia 2017 roku przez międzynarodowe konsorcjum 4 krajów: Grecja – Crystal Clear Soft, Polska – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, Rumunia – Stowarzyszenie DIRECT, Włochy – CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L.

 _eu_flag_co_funded_pos_rgb_right_small.jpg                       logo_cyberviolence.jpg

Data: 2017-09-12
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must