Menu Zamknij

Społecznie Odpowiedzialne NGO

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do31 października 2023 roku przez Instytut Nowych Technologii w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych oraz systemowa poprawa jakości NGO w Polsce. Dzięki realizowanym poprzez projekt działaniom chcemy ułatwić organizacjom w całej Polsce wdrożenie standardów ISO26000 oraz wprowadzenie praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Jest to odpowiedzialność organizacji za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie przyczyniające się do: zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, zdrowia społeczeństwa, uwzględniania oczekiwań interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania. Wszystko to po to, aby usprawnić i ułatwić działalność organizacji, które często ze względu na brak czasu lub odpowiednich środków zapominają o zasadach zrównoważonego rozwoju.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Do udziału w nim zapraszamy organizacje z całej Polski, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie oraz usprawnić relacje ze światem biznesu. Podczas procesu rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 organizacji z III sektora.

DLACZEGO WARTO?

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” składa się w kilku etapów, które są w bardzo logiczny sposób ze sobą połączone. Wszystkie organizacje, które podejmą wyzwanie i spróbują wdrożyć w swojej działalności normę ISO 26000 oraz zasady CSR zostaną krok po kroku przeprowadzone przez cały proces. Przygotowane przez nas materiały, cykl szkoleń oraz doradztwo i ciągłe wsparcie, zapewnią komfort, a wprowadzenie zmian okaże się proste i zrozumiałe.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: instytut@newtechlodz.com

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I REKRUTACJI WKRÓTCE.

 


Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wartość projektu: 380 410,00 zł

Dofinansowanie projektu: 352 410,00 zł