Menu Zamknij

Minigrant dla Otwartości i Dialogu – Magiczny Wieczór Kulturowy Polsko-Ukraiński

Mamy kolejny powód do dumy, że możemy przedstawić efekty z realizacji kolejnego minigrantu jako inicjatywy naszych Wolontariuszy i Wolontariuszek.  Zorganizowane przez nich wydarzenie – wieczór kulturowy,  stał się prawdziwym mostem łączącym dwie różne kultury. Spotkanie nie tylko promowało współpracę, ale również budowało mosty zrozumienia między społecznościami polską i ukraińską.

Wieczór ten był pełen magicznych chwil, które stworzyły atmosferę otwartości na dialog. Omawianie kuchni i tradycji obu krajów było nie tylko smakowitą podróżą, ale także sposobem na lepsze zrozumienie różnorodności kulinarnej i zwyczajów. Wymiana doświadczeń i smaków stała się formą łączącą nasze społeczności.

Inicjatywa minigrantu naszych Wolontariuszy i Wolontariuszek – jako wieczór kulturowy polsko-ukraiński, odegrała istotną rolę w promowaniu wzajemnego zrozumienia, dialogu, współpracy i szacunku między społecznościami obu krajów.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjątkowego wieczoru – naszym Wolontariuszom i Wolontariuszkom za pomysł i jego realizację oraz Uczestnikom i Uczestniczkom za otwartość i ważną obecność. 

Niech nasz wspólny wieczór kulturowy pozostanie dla nas inspiracją do dalszej współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Minigranty stanowią jedno z działań w projekcie pn. „Wolontariat – Siłą Napędową Zrównoważonego Rozwoju Społeczności”, współfinansowanym z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego i realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w terminie 01.09.2023-31.08.2026.