Menu Zamknij

Nowy projekt ekologiczny RunForestRun

Projekt ma na celu zachęcić młodych ludzi do odkrywania świata, w którym żyją, jednocześnie zobowiązując ich do walki ze zmianami klimatycznymi i walki o ochronę środowiska. Cel tego europejskiego partnerstwa – Polska, Serbia i Włochy odnosi się do kluczowego priorytetu, który polega na uwrażliwianiu młodych ludzi na kwestie związane z ochroną środowiska i zachęcaniu ich do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony ich planety poprzez rozpoczęcie „ekologicznego” i pełnego szacunku zachowania wobec otaczającego ich świata. Projekt ma również na celu promowanie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy między młodzieżą a dorosłymi.

W projekcie będą organizowane warsztaty skierowanymi do młodzieży w wieku od 15 do 30 lat i mającymi na celu edukację ich w zakresie ekologii, identyfikowanie zachowań i rozwiązań w czterech obszarach (kosmetologia, chemia gospodarcza, żywność i flora, przedmioty codziennego użytku). Przed zakończeniem projektu partnerstwo opracuje również publikację na temat różnych metodologii ekologicznych pt. „Chcemy czystego środowiska” nadanie impetu dalszym działaniom ukierunkowanym, także z pomocą innych organizacji pozarządowych, na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Młodzież wykorzysta zdobytą wiedzę i zastosuje ją w praktyce, prezentując własne działania i rozwiązania ekologiczne, które zostaną zebrane we wspomnianej publikacji, współpracując ze starszymi pokoleniami i rozwijając międzypokoleniową dyskusję w byciu eko kiedyś i dziś.