Menu Zamknij

Odkrywanie tajemnic retoryki w projekcie 3xWIN

Czy potrafisz podać jakie są ważne elementy w procesie efektywnej argumentacji? Są to teza, dowód i argument. A potrafisz podać czym się charakteryzują?

Teza to stwierdzenie lub zdanie, które przedstawia główny punkt lub stanowisko, które chcesz poprzeć lub udowodnić. Jest to twierdzenie, które wymaga argumentacji i wsparcia. Teza powinna być jasna, precyzyjna i spójna.

Dowód to informacja, fakty, statystyki, badania, przykłady lub inne materiały, które służą jako wsparcie dla tezy. Dowody mają na celu udowodnienie lub potwierdzenie poprawności tezy. Dobry dowód powinien być wiarygodny, rzetelny i adekwatny do tematu dyskusji.

Argument to logiczne uzasadnienie, które łączy tezę z dowodami. To sposób, w jaki używasz dowodów, aby przekonać innych o poprawności swojej tezy. Argumenty powinny być logiczne, spójne i konsekwentne. Mogą opierać się na dedukcji, indukcji lub analogii.

Te wszystkie ważne elementy zostaną omówione podczas warsztatów „Teza, dowód, argument – nauka dyskusji z argumentowaniem”. Skupimy się na rozwijaniu umiejętności konstruktywnej debaty i argumentacji. Uczestnicy będą uczyć się formułować klarowne tezy, popierać je odpowiednimi dowodami i konstruować przekonujące argumenty. Podczas warsztatów omówione zostaną różne techniki argumentacyjne oraz sposoby analizowania i oceniania argumentów. Przez praktyczne ćwiczenia i dyskusje grupowe uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności werbalnych, logicznego myślenia oraz efektywnego przekazywania swoich poglądów. Warsztaty pozwolą uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę na temat skutecznej argumentacji i zdobyć narzędzia niezbędne do prowadzenia konstruktywnych dyskusji.