Menu Zamknij

Procedura rozeznania rynku – Cyfrowa Akademia Seniora

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii projektu „Cyfrowa Akademia Seniora” w ramach działania nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” przeprowadzamy procedurę rozeznania rynku, której celem jest określenie ceny rynkowej dla usługi – przeprowadzenia max. 414 godzin szkoleniowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób 55+.
 
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Osoby zainteresowane realizacją usługi, prosimy o złożenie oferty.
Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 prosimy przesłać w formie skanu na adres int@newtechlodz.com lub dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres:
Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź do dnia 30.08,2019 r.