Menu Zamknij

Program projektu „3xWIN”

Celem naszego projektu „3xWIN”  jest razem z młodzieżą i siecią społeczną wypracować innowacyjne rozwiązania w kształceniu oraz rozwijać umiejętności obywatelskie i wartości europejskie.

W ramach projektu odbędą się debaty, warsztaty i konsultacje, które pozwolą młodym ludziom wypracować mechanizmy aktywizujące ich w obszarze społecznym oraz rozwijać umiejętności obywatelskie. Chcemy w ten sposób zwiększyć świadomość obywatelską młodych ludzi oraz rozwijać ich kompetencje społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się z programem projektu i śledzeniem naszych postępów w jego realizacji.