Menu Zamknij

Nasze Stowarzyszenie otrzymało Akredytację Erasmusa+ w sektorze Edukacja Dorosłych!

Kadra oraz słuchacze, wolontariusze Stowarzyszenia będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, obserwacjach pracy innych organizacji za granicą.

Wśród naszych celów są:

  • Poprawa umiejętności trenerskich kadry INT zawiązanych z edukacją osób dorosłych
  • Rozwój umiejętności kadry INT w zakresie zarządzania i promocji projektów przy pomocy nowych technologii.
  • Polepszenie znajomości języka angielskiego wśród kadry INT (osiągnięcie przynajmniej poziomu B1 przez wszystkich pracowników)
  • Aktywizacja na poziomie międzynarodowym słuchaczy INT z grupy wiekowej 55+ poprzez zwiększenie ich udziału w mobilnościach zagranicznych i projektach międzynarodowych.
  • Rozwój kompetencji międzykulturowych słuchaczy INT z grupy wiekowej 55+ poprzez udział w szkoleniach międzynarodowych z tej tematyki.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.