Menu Zamknij

Generation Z

Celem projektu jest umożliwienie dyskusji nad problemem dotyczącym różnicy oczekiwań osób młodych wchodzących na rynek pracy – pokolenie, Z, Z-prim, C, a wymaganiami stawianymi ze strony pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy. Projekt to dialog z decydentami mający na celu dyskusję nad zmianami rynku pracy, które mogą zminimalizować te dysproporcje oraz tworzyć korzystną politykę rynku pracy dla młodych. Ma to również na celu uświadomienie młodzieży, jakie wymagania postawią przed nimi potencjalni pracodawcy, jakie umiejętności będą pożądane, a także konsekwencje pojawią się w wyniku dysproporcji. Głównym celem projektu jest zaprezentowanie perspektywy osób młodych wchodzących na rynek pracy, angażując młodzież z różnych szkół, organizacji, grup nieformalnych, środowisk, wysłuchanie głosu młodych,i dialog z decydentami, wpływającymi na politykę młodzieżową dotyczącą rynku pracy. Co wpłynie pozytywnie na wzrost wydajności i satysfakcji z pracy, przy pełnym wykorzystaniu potencjału pracowników.

 

Działania w projekcie:

 1. badania skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat dot. oczekiwań względem. rynku pracy i zachodzących na nim trendach (oczekiwań względem przyszłej pracy, jej formy i warunków) w kontekście wymagań przyszłego pracodawcy.
 2. 5 debat obejmujących takie tematy, jak:
  • zmiany zachodzące na rynku pracy,
  • sposoby jakie pracodawcy zamierzają wdrożyć w celu dostosowania do oczekiwań rynku pracy,
  • otwartość pracodawców na zmiany oraz bariery wynikające z szybko zachodzących zmian gospodarczych, ekonomicznych oraz wynikających z tego również zmian pokoleniowych,
  • nowe rozwiązania rynku pracy, oraz jakie widzą rozwiązania mogą i chcą wprowadzić pracodawcy w zakresie zachodzących zmian rynkowych,
  • jakie metody pracodawcy zamierzają wprowadzać, aby dostosować się do rynku pracy i czy jest to możliwe,
  • co mogą zrobić młodzi ludzie, aby spełnić oczekiwania rynku pracy,
  • w jaki sposób mogą wpływać na kształtowanie ich postaw i oczekiwań instytucje odpowiedzialne za kształcenie
  • czy możliwy jest wpływ na prawo pracy oraz wprowadzenie w nim zmian w celu dostosowania rynku pracy do wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracowników wchodzących na rynek pracy
 3. 5 spotkań z udziałem młodzieży,pracodawców/pracowników działów HR, osób odpowiedzialnych za rekrutację czy dobór pracowników. Spotkania będą miały na celu przedstawienie realiów obecnego rynku pracy oraz wyzwań z jakimi zmagają się osoby odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji. Pracodawcy przedstawią młodzieży oczekiwania oraz wysłuchają opinii młodzieży dla lepszego zrozumienia ich postaw i oczekiwań. Spotkania będą odbywały się w mniejszych grupach niż debaty,co umożliwi bardziej swobodną dyskusję oraz wymianę poglądów między młodzieżą, a decydentami. Spotkania odbędą się zarówno w Łodzi, jak i okolicach -tak by dotrzeć również do mniejszych miejscowości – okolic Brzezin,Ozorkowa, Sieradza, Kutna.
 4. Konferencja podsumowująca projekt prezentująca wypracowane w ramach projektu rezultaty- wyniki badań, rekomendacje dla pracodawców oraz wnioski po dialogu młodzieży z decydentami. 
 5. Wzorzec dialogu i partycypacji młodzieży – opracowanie na podstawie działań projektu, metody i narzędzia efektywnego dialogu młodzieży z decydentami.
 6. Mini kodeks pracownika i pracodawcy stworzony przez młodzież zaangażowaną w projekt