Menu Zamknij

Smart Copy-Paste

 

31 maja 2020 r. rozpoczynamy nowy projekt „SMART COPY-PASTE” o numerze referencyjnym 2019-3-PL01-KA205-077631, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji młodzieży. 

 

Pomysł na projekt

Prawo autorskie staje się kluczowym elementem umiejętności cyfrowych, ponieważ każdy jest teraz wydawcą. W szkole uczniowie używają, tworzą i udostępniają dzieła chronione prawem autorskim włączając w to działa graficzne, muzyczne czy filmowe. Masowo udostępniamy, tworzymy, przerabiamy oraz korzystamy z pomysłów innych. Ale kiedy nasze działania mogą okazać się prawnie nielegalne? W tym projekcie odpowiemy na pytania jak chronić swoje działa oraz jak postępować aby nie naruszać praw autorskich innych osób. Nie jest to wiedza, którą nabędziemy w szkole, dlatego jako NGO wkraczamy na ścieżkę edukacji nieformalnej, aby edukować młodzież w tym zakresie. 

Partnerzy: 

  • Słowenia – Ljudska univerza Kranj
  • Słowacja – A.D.E.L. – ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR
  • Litwa – IMOTEC

 

 

Działania w projekcie: 

  • 3 międzynarodowe spotkania projektowe
  • 1 międzynarodowe szkolenie dla trenerów, edukatorów oraz pracowników młodzieżowych
  • stworzenie animacji dot. przestrzegania praw autorskich
  • scenariusze zajęć dla młodzieży w obszarze praw autorskich i własności intelektualnej
  • opracowanie komiksu dot. nielegalnych zachowań związanych z naruszaniem praw autorskich i własności intelektualnej
  • konkurs na slogan promujący „Smart Copy-Paste”

Wydarzenia upowszechniające:

warsztaty, spotkania i debata dla młodzieży we wszystkich krajach partnerskich.  

 

28/08/2020 Bratysława, Słowacja – pierwsze spotkanie partnerów