Menu Zamknij

Study Tours to Poland

W maju i pażdzierniku 2018 roku Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zrealizowało projekt „Study Tours to Poland”, goszcząc łącznie 26 studentów z: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Każda grupa podczas 9 dni uczestniczyła w warsztatach, poznawala zagadnienia dotyczące min. historii, samorządności, przedsiębiorczości, edukacji poza formalnej, inicjatywach społecznych w Polsce.
Dziękujemy Fundacji Borussia z Olsztyna oraz Fundacji Liderzy Przemian z Warszawy za współpracę oraz wsparcie w realizacji projektu. Projekt sfinansowany w ramach dotacji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP – wizyty Studyjne w Polsce”

Study Tours to Poland (STP) jest Programem w ramach, którego realizujemy wizyty studyjne do Polski. Dzielimy się doświadczeniami przemian, jakie odbyły się w Polsce po transformacji systemowej i integracji europejskiej. Wzmacniamy potencjał społeczny po to, aby obywatele stawali się architektami zmian we własnych krajach. Łączymy ludzi, by się poznawali i rozumieli, a poprzez to przełamywali stereotypy i uprzedzenia (żródło: http://www.studytours.pl/o-stp/).


Wizyta studyjna (wiosna 2018)


Wizyta studyjna (jesień 2018)