Menu Zamknij

YouLEAD

Celem projektu jest współpraca organizacji pozarządowych, uniwersytetów oraz sektora biznesu, aby zwiększyć świadomość społeczną w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie narzędzi marketingu cyfrowego, w szczególności aplikacji mobilnych. Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus+.


Działania w projekcie:


Strona WWW projektu: www.youlead.space