Menu Zamknij

„SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych”

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii testuje model wsparcia                

„Świat nowych technologii-nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem modelu wsparcia jest podniesienie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych wśród 60 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+, poprzez realizację cyklu szkoleń oraz zapewnienie indywidualnego wsparcia.

Grupa docelowa modelu to 60 osób w wieku 50+, kobiety i mężczyźni zatrudnieni i pozostający bez pracy, bez względu na wykształcenie, zamieszkujący na wsi i w mieście na terenie woj. łódzkiego, które są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Testowanie modelu wsparcia prowadzone będzie w okresie: 01.04.2021 – 28.02.2022r.

Budżet projektu wynosi 243 096,00 PLN, w tym 229 215,22 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci innowacyjnym modelem wsparcia, którego celem jest podniesienie umiejętności cyfrowych na poziomie, który m.in. pozwoli im lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe, zwiększy umiejętności rozumienia i tworzenia różnych informacji oraz rozwinie kompetencje społeczne takie jak: komunikowanie się, współdziałanie i rozwiązywanie problemów:

 • określenie poziomu umiejętności oraz potrzeb edukacyjnych;
 • 84 godzin szkoleń cyfrowych i społecznych;
 • 4 godzin doradztwa indywidualnego;
 • sprawdzenie wzrostu umiejętności cyfrowych i społecznych (dla chętnych);
 • zwrot kosztów transportu (średni koszt biletu autobusowego) na zajęcia dla osób z niskimi dochodami;
 • asystent podczas przemieszczania się na miejsce zajęć dla osób z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia.

Każdy uczestnik otrzyma również:

 • pakiet szkoleniowy (kurso-książka) – zawierający informacje oraz zestaw ćwiczeń;
 • komplet materiałów biurowych (notes, długopis, teczkę).

Tematyka szkoleń cyfrowych:  

 • Podstawy obsługi komputera i obsługi edytora tekstu
 • Komunikacja przez Internet (poczta elektroniczna)
 • Portale społecznościowe (zakładanie profili, zasady publikowania komentarzy, bezpieczeństwo)
 • Wyszukiwarka internetowa i wyszukiwanie informacji na stronach www oraz weryfikacja rzetelności informacji
 • E-usługi – przykładowe serwisy i platformy (zakupy, urząd, zdrowie, finanse)
 • Korzystanie ze smartfonów i tabletów oraz innych urządzeń cyfrowych dostępnych w przestrzeni publicznej (biletomaty, interaktywne panele do obsługi klienta, kasy samoobsługowe)

Zajęcia będą zawierały elementy warsztatów kompetencji społecznych podnoszące samoocenę i kompetencje związane z uczeniem się oraz wpływające na umiejętność radzenia sobie ze stresem:

 • integracja
 • komunikowanie się
 • współdziałanie
 • rozwiązywanie problemów
 • automotywacja
 • sztuka uczenia się

Dodatkowo prowadzone będą indywidualne konsultacje, podczas których uczestnicy będą wzmacniać rozwijane na szkoleniach umiejętności oraz rozwiązywać indywidualne problemy w tematyce kursu.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną. 
Dokumenty dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej:

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55

tel. 605 420 320, e-mail: szansaint55@gmail.com

osoba do kontaktu: Katarzyna Adamek – adamek@newtechlodz.com, tel. 509 798 490

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Gr 1 Poddębice SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 1_Poddębice_07.2021

Gr 2 Uniejów SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 2 Uniejów_09.2021

Gr 3 Zgierz SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 3_Zgierz_12.2021

Gr 4 Łódź SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 4_Łódź_09.2021

Gr 5 Łódź SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 5_Łódź_11.2021

ZDJĘCIA, FILMIKI ZE SZKOLEŃ 

Łódź

Zgierz 

Uniejów https://drive.google.com/file/d/1Zknwa8RFjgU3-5UtKUiPs6k_YdBuw3mD/view?usp=sharing

ZAKOŃCZENIE TESTOWANIA MODELU WSPARCIA

28 lutego zakończyliśmy testowanie modelu wsparcia „Świat nowych technologii-nowych możliwości”, w którym wzięło udział 60 seniorów z Łodzi, Zgierza, Poddębic, Uniejowa i okolic. Wszystkim uczestnikom oraz osobom realizującym go we współpracy z Nami SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. W ramach testowanego modelu wsparcia odbyło się 84 godzin szkoleń kompetencji cyfrowych i społecznych oraz 240 godzin doradztwa indywidualnego. 

Załączamy krótkie podsumowanie oraz filmik z podziękowaniami. 

PODSUMOWANIE: https://drive.google.com/file/d/1E0RjQG1DlU-LyvVptKkwdCI4LBAq6nuH/view?usp=sharing

PODZIĘKOWANIA: https://drive.google.com/file/d/1_D6cFxkHzP3AWSpfFJUbCLWMkCuL487z/view?usp=sharing

Model wsparcia był dofinansowany w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.