Menu Zamknij

Active Businesses

Celem projektu Active Businesses (590879-EPP-1-2017-1-SI-SPO-SCP) jest stworzenie kompleksowego programu dotyczącego zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA – Health Promotion and Physical Activity) w miejscu pracy.
Active businesses stanie się kompleksowym programem działań, który będzie łatwy do zastosowania w różnych środowiskach pracy w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej pracowników, przedsiębiorców, menedżerów.


Cele:

  • Wdrażanie aktywności fizycznej i promocja zdrowia środki w ramach określonych ustawień, np. firmy i określone grupy docelowe, takie jak osoby z nadwagą, pracownicy z niższym wykształceniem, słabsze ekonomicznie.
  • Zwiększony odsetek pracowników którzy są aktywni fizycznie i zdrowo się odżywiają.
  • Minimalizacja różnic między grupami użytkowników, a mianowicie społecznie wykluczonymi pracownikami.
  • Opracowanie i wdrożenie rozwiązań oraz programów promocji zdrowia i aktywności fizycznej dla osób indywidualnych, które są podatne na choroby, np. ból pleców, osteoporoza, stres itp.
  • Zwiększona odpowiedzialność społeczna i odpowiedzialność jednostki za własne zdrowie, styl życia i aktywność fizyczną w perspektywie długoterminowej.
  • Zrównoważone wdrażanie promocji zdrowia oraz programów aktywności fizycznej w firmach objętych projektem.

Więcej informacji: https://activebusinesses.eu/pl

Rezultaty projektu: 

 Spotkanie międzynarodowe partnerów w Słowenii (luty 2018)


Spotkanie międzynarodowe partnerów w Polsce (sierpień 2018)


Zajęcia fizyczne w ramach projektu: