Menu Zamknij

„Ready, steady, start-up” – 1 spotkanie partnerskie

W dniach 30-31 marzec 2022 odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Ready, steady, start-up”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Nowych Technologii, The Nuwa Group oraz Genclik Firsatlari Dernegi. Podczas dwudniowego spotkania rozmawialiśmy o Naszych obserwacjach, doświadczeniach i praktykach krajowych w temacie przedsiębiorczości młodzieży oraz przedyskutowaliśmy założenia naszego projektu. Omówiliśmy zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, jego promocją i upowszechnianiem rezultatów. Wymieniliśmy również pomysły na nasze działania projektowe. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

On March 30-31, 2022, the first partner meeting as part of the „Ready, steady, start-up” project took place. The meeting was attended by representatives of the Institute of New Technologies, The Nuwa Group and Genclik Firsatlari Dernegi. During the two-day meeting, we talked about our observations, experiences and national practices in the field of youth entrepreneurship and discussed the assumptions of our project. We discussed issues related to project management, its promotion and dissemination of results. We also exchanged ideas for our design activities.
The project is co-financed by the European Union.