Menu Zamknij

„Ready, steady, start-up”_aktualności

Kolejne spotkania partnerów za Nami, omawiamy pomysły na grę, ulepszamy mechanikę, tworzymy grafikę. Mamy nadzieję, że pod koniec roku pochwalimy się pierwszymi efektami. W tak zwanym międzyczasie pracujemy również nad materiałami edukacyjnymi o przedsiębiorczości i startapach, które Wam cyklicznie udostępniamy. Poniżej kilka zdjęć ze spotkań.

Projekt „Ready, steady, start-up” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Next partner meetings behind us, we are discussing ideas for the game, improving mechanics, creating graphics. We hope to show off the first results at the end of the year. In the so-called meantime, we are also working on educational materials about entrepreneurship and startups, which we periodically share with you. Below are some photos from the meetings.

Project „Ready, steady, start-up” co-funded by the European Union.