Menu Zamknij

Społecznie Odpowiedzialne NGO – projekt dla organizacji, które chcą rozwinąć współpracę z biznesem.

Instytut Nowych Technologii wystartował z nowym projektem „Społecznie Odpowiedzialne NGO”.

Jest to projekt, który ma na celu poprawić funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz poprzez wdrożenie nowych rozwiązań ułatwić relacje z biznesem.

Społecznie odpowiedzialna organizacja, to taka, która działa na jasnych zasadach, dba o najbliższe otoczenie, dba o środowisko, jest świadoma swoich obowiązków, wie do czego dąży, wie kim są jej interesariusze oraz potrafi nawiązywać współpracę z biznesem.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości czy organizacja, którą tworzycie jest tą Społecznie odpowiedzialną, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Jest to wyjątkowa szansa na wdrożenie zasad CSR oraz Normy ISO 26000 w działania Państwa organizacji. Wszystko zupełnie bezpłatnie oraz w pełnym wsparciu!

Projekt jest bardzo kompleksowy, dzięki czemu na żadnym z etapów nie zostaniecie Państwo sami.

Z każdej organizacji w szkoleniu udział mogą wziąć 2 osoby! Co więcej, liczba organizacji jest ograniczona, dlatego proszę nie zwlekać i przesyłać w odpowiedzi zwrotnej informację z chęcią udziału w projekcie.

Jeżeli wciąż zastanawiacie się Państwo nad wzięciem udziału w projekcie, poniżej wstawiam fragment podręcznika, który stworzyliśmy specjalnie w ramach tego projektu – dla wszystkich organizacji, które chcą zmienić swoje oblicze i stać się bardziej atrakcyjnymi dla partnerów biznesowych.

Zgłoszenie do udziału w projekcie można zgłaszać na adres e-mail: instytut@newtechlodz.com

Więcej informacji o projekcie i aktualności: https://www.facebook.com/SpolecznieOdpowiedzialneNGO

 

Wstęp do podręcznika „Społecznie Odpowiedzialne NGO”

Od kilkudziesięciu lat pojęcie społecznej odpowiedzialności zyskuje na popularności. Coraz szersze kręgi dostrzegają potrzebę angażowania się w działania na rzecz społeczności i środowiska. Podmioty oceniane są przez klientów i inwestorów nie tylko pod kontem zysków, które przynoszą, ale także pod kontem planów na zrównoważony rozwój.

Biznes i organizacje społeczne przez lata stały w opozycji do siebie. Sektory te definiowały przeciwstawne cele- dla biznesu- intensyfikacja zysku, dla organizacji pozarządowych – rozwiązywanie problemów społecznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dystans ten ulega skróceniu. Organizacje coraz większą uwagę poświęcają ekonomizacji, natomiast biznes dostrzega konieczność podejmowania również działań społecznych. Wspólnym mianownikiem dla obu sektorów staje się społeczna odpowiedzialność.

Organizacje pozarządowe z zasady podejmują działania na rzecz innych ludzi lub środowiska, przedkładają zysk społeczny nad zysk ekonomiczny. Czy nie powinny więc na starcie zostać uznane za społecznie odpowiedzialne? Nic bardziej mylnego. Podobnie jak przedsiębiorstwo nie będzie społecznie odpowiedzialne tylko dlatego, że przekaże darowiznę na rzecz organizacji pozarządowej, tak samo nie wystarczy, że organizacja będzie realizować cele pożytku publicznego. Norma ISO 26000 skupia się na sposobie funkcjonowania organizacji, a nie tylko na jej celach. Niestety w wielu przypadkach wzniosłe idee i słuszne cele nie idą w parze z zachowaniem norm społecznej odpowiedzialności.

Badanie „Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych” przeprowadzone przez CSR profit wskazuje, że największym wyzwaniem dla NGO’sów jest rozwój w obszarze raportowania. Jasna komunikacja z interesariuszami może wpłynąć na większe zaangażowanie darczyńców, a tymczasem jedynie 45% badanych organizacji informuje na co wydaje otrzymane darowizny. Organizacje często nie dostrzegają, że nawet niewielkie zmiany w funkcjonowaniu mogą w znaczący sposób zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Połowa badanych podmiotów przyznała, że nie podejmuje działań na rzecz środowiska. Braki widoczne są również w zakresie przestrzegania praw pracownika, a w przypadku organizacji należy mówić również o prawach wolontariusza. Nieprzestrzeganie zasad równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niezapewnianie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami, nadmierne obciążanie zadaniami- to tylko niektóre błędy pojawiające się w tym obszarze.

Mimo tych niedociągnięć organizacje pozarządowe cieszą się dużym zaufaniem wśród Polaków. Badania pokazują, że ponad połowa Polek i Polaków ufa organizacjom. Wśród nich są osoby, które nigdy nie miały z żadną kontaktu. Wśród osób, które miały osobisty kontakt z działaniami organizacji ufa im aż 74%. Polacy najczęściej doceniają w organizacjach nastawienie na cel, wrażliwość na problemy społeczne, natomiast najrzadziej chwalą za skuteczność i przejrzystość działań. W ostatnich latach spadł odsetek osób uważających, że w organizacjach pozarządowych dochodzi do nadużyć i prywaty.[1]

Analizując powyższe wnioski z badań trudno nie poczuć motywacji do podjęcia wzmożonych wysiłków, aby co najmniej zachować zaufanie społeczne, a najlepiej je

[1] Jak Polki i Polacy widzą organizacje społeczne?; Raport Klon/Jawor