Menu Zamknij

Spotkanie z wolontariuszami

W dniu 9 października mieliśmy okazję spotkać się z naszymi nowymi wolontariuszami, którzy postanowili dołączyć do naszej organizacji w bieżącym roku. Spotkanie miało na celu wypracowanie lepszego zrozumienia naszej misji i celów, a także omówienie programu minigrantów.

Podczas naszego spotkania skupiliśmy się na kilku kluczowych kwestiach:

  1. Przedstawienie organizacji: Nasi pracownicy zaprezentowali wolontariuszom naszą organizację, jej główne cele i aktualne projekty. To było doskonałe wprowadzenie do naszej działalności.
  2. Program minigrantów: Szczegółowo omówiliśmy program minigrantów, w tym kryteria wyboru projektów, terminy składania wniosków i procedury oceny. Dzięki temu nasi wolontariusze mieli jasny obraz tego, jak mogą przyczynić się do naszej pracy.
  3. Interakcja i dialog: Nasze spotkanie było okazją do zadawania pytań i wyrażania sugestii. Cieszy nas aktywność i zaangażowanie naszych wolontariuszy.

To spotkanie było ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia współpracy między pracownikami a wolontariuszami. Jesteśmy podekscytowani możliwością dalszego rozwoju naszych projektów i efektywnej pracy z nowymi członkami naszego zespołu wolontariatu.

Działania projektowe pn. „Wolontariat – Siłą Napędową Zrównoważonego Rozwoju Społeczności” będą realizowane w ramach projektu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, będącego częścią Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.