Menu Zamknij

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” – edycja 2

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii rozpoczęło realizację modelu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

„Nowe wyzwania – nowe możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TESTOWANIU MODELU WSPARCIA MIGRANTÓW Z UKRAINY zainteresowanych nauką języka polskiego, wsparciem edukacyjnym oraz doradztwem prawnym, psychologicznym i zawodowym

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.newtechlodz.com/projekty/dorosli/szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych-edycja-2/

Osoba do kontaktu: Katarzyna Adamek

– adamek@newtechlodz.com,

szansaint55@gmail.com

tel. 509 798 490

 

Асоціація „Інститут нових технологій” запустила модель підтримки біженців з України

„Нові виклики – нові можливості” в рамках довіреного гранту, що фінансується за рахунок коштів проєкту

„Шанс – нові можливості для дорослих”, реалізованого в рамках Операційної програми „Розвиток освіти знань 2014 – 2020”, яка співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ усіх зацікавлених у вивченні польської мови, освітній підтримці та юридичних, психологічних і професійних консультаціях.

Детальна інформація на сайті: https://www.newtechlodz.com/projekty/dorosli/szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych-edycja-2/   

Контактна особа: Катажина Адамек  – adamek@newtechlodz.com, szansaint55@gmail.com

телефон: 509 798 490