Menu Zamknij

Szansa-nowe możliwości dla dorosłych-podsumowanie modelu „Nowe wyzwania-nowe możliwości”

W związku z zakończeniem wsparcia edukacyjnego i pozaedukacyjnego przedstawiamy Nasz model wsparcia w liczbach:

 • 85 osób przystąpiło do modelu, 
 • 6 grup uczestników (5 grup w Łodzi i 1 w Pabianicach) realizowali zajęcia z języka polskiego oraz edukacyjne,
 • odbyło się 120 godzin grupowych zajęć z języka polskiego oraz 140 godzin zajęć indywidualnych, 
 • przeprowadzono 324 godzin zajęć edukacyjnych, 
 • odbyło się 75,5 godzin doradztwa psychologicznego, 66,5 godzin doradztwa zawodowego oraz 113 godzin doradztwa prawnego, 
 • 57 osób wzięło udział w walidacji efektów uczenia się. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę, przeprowadzenie zajęć i wsparcie uczestników edukacyjne i pozaedukacyjne:

 • trenerom, opiekunowi wsparcia edukacyjnego, asystentom międzykulturowym, tłumaczom Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii,
 • Szkole Językowej Govori.pl – nauczycielce Valerii Pererva i dyrektorce Elinie Shukh,
 • lektorce języka polskiego Jadwidze Bieniek-Janik,
 • lektorce języka polskiego Wiktorii Gołynskiej z Fundacji „Krok Po Kroku” z Pabianic,
 • psychologom Agnieszce Madej (Pracownia Prosto Agnieszka Madej), Valentynie Anisenko (Salventa Valentyna Anisenko) oraz Oldze Sudru (Fundacja Krok Po Kroku),  
 • doradcom zawodowym Valentynie Anisenko oraz Dominikowi Durmie (Fundacja Krok Po Kroku), 
 • prawnikom Katarzynie Plewce-Gembalskiej (Kancelaria Radcy Prawnego K.Plewka-Gembalska) oraz Grzegorzowi Makowskiemu (Fundacja Krok Po Kroku), 
 • Katarzynie Rojek z Fundacji Krok Po Kroku z Pabianic,
 • asesorom walidacyjnym Agacie Matuszewskiei-Kubicz oraz Sylwii Laskowskiej.