Menu Zamknij

Szansa-nowe możliwości dla dorosłych-przewodnik „Survival kit”-„Zestaw przetrwania”

W ramach modelu wsparcia „Nowe wyzwania – nowe możliwości” powstał przewodnik „Survival kit” / „Zestaw przetrwania”, dostępny w polskiej i ukraińskiej wersji. Przewodnik został podzielony na jedenaście ważnych tematów, a założeniem każdego z nich jest przedstawienie ich w kontekście polskiej rzeczywistości: system szkolnictwa w Polsce, możliwości nauki języka polskiego, rynek pracy w Polsce, bezpieczeństwo pracownika i konsumenta, system opieki zdrowotnej w Polsce, dostęp do pomocy psychologicznej, prawne aspekty pobytu w Polsce, korzystanie z transportu miejskiego, kultura polska, wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy, wykaz numerów alarmowych obowiązujących w Polsce. 

Celem przewodnika „Zestaw przetrwania” jest pomoc obywatelom z Ukrainy, którzy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. Jest to również dobry sposób na budowanie mostów między różnymi narodami i kulturami, poprzez wzajemne zrozumienie i respektowanie innych zwyczajów i tradycji. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każdy człowiek jest inny i ma swoją własną historię, doświadczenia i potrzeby. Wyrażamy nadzieję, że przewodnik będzie ważną pomocą w procesie adaptacji.

Wersja polska https://drive.google.com/file/d/1X0R0ZLmc3nVkvIEMvE6H-_Dz3UEtopxK/view?usp=sharing

Wersja ukraińska https://drive.google.com/file/d/1ke8ueCDIt8YvZWTA9xOo9KSOfB76ew9z/view?usp=sharing