Menu Zamknij

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” – rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi tłumacza/tłumaczki w modelu wsparcia „Nowe wyzwania-nowe możliwości”

 

Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi tłumacza/tłumaczki w modelu wsparcia „Nowe wyzwania-nowe możliwości” realizowanym w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii  –  planuje udzielenie zamówienia na wykonywanie tłumaczeń: ustnych z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w wymiarze 540 godzin. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do niniejszego zapytania.

  1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny.
  2. W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym załączonym do niniejszego zapytania.
  3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofertw rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród wykonawców mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
  4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 30 listopada 2022 do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: adamek@newtechlodz.com lub dostarczyć osobiście do biura lub przesłać pocztą lub kurierem na adres biura: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź  
  5. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: adamek@newtechlodz.com
  6. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał.1_Szansa.v2_rozeznanie rynku_tłumacz

Załącznik nr 2 – Formularz  cenowy Zał.2_Szansa.v2_rozeznanie rynku_formularz ofertowy