Menu Zamknij

Szansa-nowe możliwości dla dorosłych-rozpoczęcie zajęć w kolejnych grupach

Kolejne 4 grupy uchodźców z Ukrainy rozpoczęły zajęcia w modelu wsparcia „Nowe wyzwania-nowe możliwości” realizowanym w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka polskiego oraz zajęciach edukacyjnych (nt. instytucji w Polsce, poszukiwania pracy, wiedzy o Polsce). Zajęcia odbywają się od 02 stycznia 2023 i potrwają do końca marca 2023r. 

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Harmonogramy zajęć 

Gr 2  SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 2

Gr 3 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 3

Gr 4 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 4

Gr 5 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 5

Zdjęcia z zajęć