Menu Zamknij

SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych-walidacja

W dniach 03.04. – 24.04.2023 r. w Łodzi oraz Pabianicach uczestnicy modelu „Nowe wyzwania – nowe możliwości” wzięli udział w walidacji efektów uczenia się. Celem walidacji było sprawdzenie czy określone umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne zostały osiągnięte przez uczestników i mogą być potwierdzone.

Proces walidacji został przeprowadzony przez 2 asesorów.  Wzięło w nim udział łącznie 57 uczestników modelu. 

Zrealizowany proces walidacji przeprowadzany został w oparciu o zestawy efektów uczenia się opracowane w ramach II edycji projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych. Zastosowano w nim następujące metody:

  • obserwację wykonywania zadań w warunkach symulowanych – ocena działań uczestników podczas wykonywania zadań praktycznych na podstawie arkusza obserwacji z uwzględnieniem pytań/rozmowy na temat wykonywanych działań,
  • rozmowę w oparciu o wywiad swobodny lub ustrukturyzowany,
  • test.

Wszyscy uczestnicy osiągnęli efekty uczenia się przypisane do zestawu „Załatwianie spraw urzędowych przez cudzoziemców w Polsce”, a 56 z 57 uczestników osiągnęło efekty uczenia się przypisane do zestawu „Wiedza na temat pracy cudzoziemców w Polsce” i „Szukanie i aplikowanie o pracę przez cudzoziemców w Polsce”.

Gratulujemy i jednocześnie rekomendujemy dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kontynuowanie nauki języka polskiego.