Menu Zamknij

„Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”_rozpoczęcie zajęć

Pierwsza grupa uchodźców z Ukrainy rozpoczęła zajęcia w modelu wsparcia „Nowe wyzwania-nowe możliwości” realizowanym w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywają się na terenie Miejskiej Strefy Kultury w „Ośrodku Wyspa Kultury”. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka polskiego oraz zajęciach edukacyjnych (nt. instytucji w Polsce, poszukiwania pracy oraz legalnej pracy). Zajęcia odbywają się od 16 grudnia 2022 i potrwają do 21 marca 2023r. 

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Harmonogram zajęć 

SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 1

Zdjęcia z zajęć