Menu Zamknij

Wydarzenie upowszechniające #Goodgovernancesport

28.09.2020 odbylo się drugie wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu Good Governance in Sport (590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP) realizowanego w ramach programu Erasmus+ Sport. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy rezultaty pracy intelektualnej – badania oraz  podręcznik transparentności i odpowiedzialności w organizacjach sportowych. Rozdystrybuowane został raport z badań dot. transpartnetości w sporcie oraz gadżety Erasmus+. W wydarzeniu wzieło udział ponad 20 osób.