Menu Zamknij

Zakończenie projektu ekologicznego

Projekt „My ECO-logiczni maniacy” zakładał ukształtowanie u młodzieży postawy zgodnej z etyką ekologiczną. Podczas zajęć omówione zostało, jakie i w jakim sposób należy podjąć aktywności na rzecz ochrony środowiska. Poprawa świadomości ekologicznej wymaga systematycznego i ściśle precyzowanego działania. Podczas warsztatów z edukacji ekologicznej zostało wprowadzone pojęcie ekologia jako nauki o związkach między organizmami żywymi w tym ludźmi, a ich środowiskiem fizycznym, pokazując wpływ człowieka na zmiany w jakości środowiska. Omówione zostały również cenne korzyści dostarczane z ekosystemów – jak możemy wykorzystać w rozsądny sposób zasoby Ziemi, aby nie wpłynąć na ich nadmierną eksploatację, pozostawiając środowisko, aby służyło przyszłym pokoleniom.

Celem programu „My ECO-logiczni maniacy” było nauczenie uczestników, jak analizować różne strony działań w kierunku aktywności proekologicznej, tym samym, by wzmocnić ich własne umiejętności do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Działania podjęte w projekcie miały za zadanie zainspirować młodzież do działań twórczych przy wykorzystaniu między innymi warsztatowej metody pracy. Edukacja ekologiczna to coś więcej niż jedynie przekazanie informacji o środowisku. Młodzież miała okazję uczestniczyć w kampaniach proekologicznych, podczas których przeprowadzali burzę mózgów i tworzyli hasła propagujące działania wspierające ochronę przyrody. Po warsztatach ekologicznych uczestnicy otrzymali dużą dawkę informacji, która została wykorzystana w celu wspólnego opracowania „Kodeksu ekologicznego konsumenta”.

Za sprawą uczestnictwa w projekcie młodzież nie tylko pobudziła swoją kreatywność do działań proekologicznych, jak również została wyposażona w zasób wiedzy o ekologii.

Grupa inicjatywna współorganizująca projekt przygotowała również zeszyt ćwiczeń „Sortowanie do niewyrzucanie”, który stanowi podsumowanie wiedzy i jej przećwiczenie jak należy segregować śmieci. Chcąc popularyzować efekty działań dokonanych w projekcie załączamy „Kodeks ekologicznego konsumenta”.

Projekt ten został współfinansowany z tytułu działania Projekty Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie.


Pobierz:

  1. Kodeks ekologicznego konsumenta
  2. Zeszyt ćwiczeń