Menu Zamknij

Zmieniajmy edukację i społeczeństwo razem!

Dołącz do projektu 3xWIN – Współpraca, Debaty, Aktywizacja! Razem z młodzieżą i siecią społeczną wprowadzimy nowe rozwiązania w kształceniu, rozwiniemy umiejętności obywatelskie i wartości europejskie. Bądź częścią pozytywnych zmian i wypracuj z nami rekomendacje dla aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim.”

Projekt ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w kształceniu młodzieży i zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez współpracę z siecią społeczną i młodzieżą. Poprzez debaty, warsztaty i konsultacje, młodzież będzie miała możliwość wypracowania mechanizmów aktywizujących ich w obszarze społecznym oraz rozwijania umiejętności obywatelskich.

Podczas tych działań zostaną rozwinięte wartości europejskie, takie jak solidarność społeczna, różnorodność, włączenie, tolerancja, akceptacja i integracja społeczna. Decydenci również otrzymają przestrzeń do pokazania swoich możliwości w kierunku poprawy edukacji obywatelskiej wśród młodzieży.

Młodzież nauczy się prowadzić dyskusje, debaty, argumentować swoje stanowiska i asertywnie podchodzić do dyskusji z decydentami. Podczas kolejnych warsztatów młodzież będzie miała możliwość przećwiczenia zakresu materiału poruszanego podczas debat i spotkań, a następnie dialogu z siecią społeczną. W efekcie, wypracowane zostaną rekomendacje, które pokażą sposoby zaktywizowania młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim, obszary i formy dla nich ciekawe i atrakcyjne oraz możliwe formy aktywności społecznej młodzieży ukraińskiej i jej wpływ na życie społeczne i obywatelskie.

Organizator:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii