Menu Zamknij

„Szansa – nowe możliwości dorosłych” ZATRUDNIENIE do przeprowadzenia WALIDACJI w modelu wsparcia „Świat nowych technologii – nowych możliwości”

Instytut Nowych Technologii poszukuje doradcy walidacyjnego oraz asesora walidacyjnego do przeprowadzenie walidacji w modelu wsparcia „Świat Nowych Technologii – nowych możliwości” realizowanym w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014– 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Standard wymagań – zestawy efektów uczenia się opracowane w ramach projektu „Szansa” (zestawy nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 stanowiące załącznik do niniejszej informacji). SZANSA_10-zestawów-uczenia-się

Walidacja

Dokumenty wypracowane w projekcie

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zatrudnienia, liczby godzin oraz wynagrodzenia pod numerem telefonu: 509 798 490

Wymagania dla DORADCY WALIDACYJNEGO:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami dojrzałymi i starszymi,
 • wiedza z zakresu metod i narzędzi procesu walidacji,
 • wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
 • wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne lub pokrewne lub ukończenie kursów, które w swoim zakresie miały elementy procesu edukacyjnego/walidacyjnego osób dorosłych.

Zakres zadań:

 • osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczestnika do procesu walidacji i zaplanowanie tego procesu,
 • utrzymywanie kontaktu z uczestnikiem w procesie walidacji, udzielanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów związanych z walidacją,
 • przygotowanie pełnego raportu walidacyjnego wraz z asesorem.

Wymagania dla ASESORA WALIDACYJNEGO:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się,  
 • wiedza na temat procesu walidacyjnego oraz metod w nim stosowanych,
 • wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
 • doświadczenie w pracy z osobami dojrzałymi i starszymi,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w nauczaniu z obszarów, których dotyczyć będzie walidacja – kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne.

Zakres zadań:

 • opracowanie scenariusza obserwacji w warunkach symulowanych i kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego do walidacji umiejętności cyfrowych i społecznych w stosunku do standardu wymagań – zestawu efektów uczenia „Szansa”,
 • zadania i polecenia będą maksymalnie na 3 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • przeprowadzenie badania poziomu umiejętności cyfrowych oraz społecznych uczestników oraz zgromadzenie dokumentacji z tego procesu,
 • przygotowanie pełnego raportu walidacyjnego wraz z doradcą walidacyjnym,
 • przygotowanie zaświadczeń dla każdego z uczestników procesu walidacji o wyniku walidacji.