Menu Zamknij

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” – HARMONOGRAM SZKOLEŃ GR 1. – Poddębice – lipiec-sierpień 2021

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

GRUPA 1

MIEJSCE: Fundacja „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w Poddębicach

Lipiec – sierpień 2021

DATA GODZINY *

TEMATYKA SZKOLENIA

15.07. 9:30 – 13:00 WARSZTAT INTEGRACYJNY
16.07. 9:00 – 12:30 Podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows
17.07. 9:00 – 12:30 Edytor tekstu – obsługa Microsoft Word

Zapisywanie i drukowanie plików

21.07. 9:00 – 15:30 Wyszukiwarka internetowa i wyszukiwanie informacji na stronach www.
22.07. 9:00 – 12:30 Bezpieczeństwo w Internecie.
23.07. 9:00 – 12:30 Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł. Weryfikacja rzetelności informacji.
26.07. 9:00 – 12:30 Komunikacja przez Internet – poczta elektroniczna
28.07. 9:00 – 12:30 Komunikacja przez Internet – videorozmowy, czaty (Skype, Zoom)
29.07. 9:00 – 15:30 Portale społecznościowe (zakładanie profili, zasady publikowania komentarzy, bezpieczeństwo)
30.07. 9:00 – 12:30 E-usługi – przykładowe serwisy i platformy – urząd
02.08. 9:00 – 12:30 Tworzenie pism urzędowych i wypełnianie formularzy urzędowych
04.08. 9:00 – 15:30 E-usługi – przykładowe serwisy i platformy – zdrowie
05.08. 9:00 – 12:30 Korzystanie ze smartfonów i tabletów
06.08. 9:00 – 15:30 E-usługi – przykładowe serwisy i platformy – zakupy
09.08. 9:00 – 12:30 Obsługa urządzeń cyfrowych – biletomaty, interaktywne panele do obsługi klienta, kasy samoobsługowe
11.08. 9:00 – 15:30 E-finanse – planowanie budżetu domowego m.in. arkusz Excel oraz narzędzie Google

* godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

ŁĄCZNIE 16 spotkań = 84 godziny szkoleniowe (63 godzin zegarowych)

SZANSA_ harmonogram szkoleń_GRUPA 1_poddębice

 

Model wsparcia realizowany w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na podstawie umowy powierzenia Grantu nr WER19SZA0008