Menu Zamknij

„SZANSA – nowe możliwości dorosłych”

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU MODELU WSPARCIA

„Świat nowych technologii-nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem modelu wsparcia jest podniesienie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych wśród 60 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+, poprzez realizację cyklu szkoleń oraz zapewnienie indywidualnego wsparcia.

Grupa docelowa modelu to 60 osób w wieku 50+, kobiety i mężczyźni zatrudnieni i pozostający bez pracy, bez względu na wykształcenie, zamieszkujący na wsi i w mieście na terenie woj. łódzkiego, które są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Testowanie modelu wsparcia prowadzone będzie w okresie: 01.04.2021 – 28.02.2022r.

Budżet projektu wynosi 243 096,00 PLN, w tym 229 215,22 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu :
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55, tel. 605 420 320, e-mail: szansaint55@gmail.com

Osoba do kontaktu: Katarzyna Adamek – adamek@newtechlodz.com , tel. 509 798 490,

Osoby zainteresowane udziałem proszone są zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną. 
Dokumenty dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej: