Menu Zamknij

Społecznie Odpowiedzialne NGO

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do 31 października 2024 roku przez Instytut Nowych Technologii w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych oraz systemowa poprawa jakości NGO w Polsce. Dzięki realizowanym poprzez projekt działaniom chcemy ułatwić organizacjom w całej Polsce wdrożenie standardów ISO26000 oraz wprowadzenie praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Jest to odpowiedzialność organizacji za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie przyczyniające się do: zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, zdrowia społeczeństwa, uwzględniania oczekiwań interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania. Wszystko to po to, aby usprawnić i ułatwić działalność organizacji, które często ze względu na brak czasu lub odpowiednich środków zapominają o zasadach zrównoważonego rozwoju.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Do udziału w nim zapraszamy organizacje z całej Polski, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie oraz usprawnić relacje ze światem biznesu. Podczas procesu rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 organizacji z III sektora.

DLACZEGO WARTO?

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” składa się w kilku etapów, które są w bardzo logiczny sposób ze sobą połączone. Wszystkie organizacje, które podejmą wyzwanie i spróbują wdrożyć w swojej działalności normę ISO 26000 oraz zasady CSR zostaną krok po kroku przeprowadzone przez cały proces. Przygotowane przez nas materiały, cykl szkoleń oraz doradztwo i ciągłe wsparcie, zapewnią komfort, a wprowadzenie zmian okaże się proste i zrozumiałe.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Podręcznik Społecznie Odpowiedzialne NGO

Podcast Społecznie Odpowiedzialne NGO


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Do projektu mogą zgłaszać się wszystkie organizacje chętne do rozwinięcia swoich biznesowych kompetencji.

Kolejne terminy szkoleń pojawią się już na początku roku 2023.


WIĘCEJ O PROJEKCIE: 

Aktualności: https://www.newtechlodz.com/spolecznie-odpowiedzialne-ngo-zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie

Facebook: https://www.facebook.com/SpolecznieOdpowiedzialneNGO/

Grupa wsparcia: https://www.facebook.com/groups/835395844183255

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: instytut@newtechlodz.com


Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wartość projektu: 380 410,00 zł

Dofinansowanie projektu: 352 410,00 zł