Menu Zamknij

„Cyber Safe Senior” – Cyberbezpieczny senior

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości seniorów dotyczącej zasad bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, jak również rozwinięcie ich umiejętności cyfrowych w zakresie stosowania bezpiecznych reguł i narzędzi w Internecie. Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie e-booka ze studiami przypadku przestępstw internetowych, lekcje wirtualne i szkolenie pilotażowe. Z drugiej strony projekt przygotuje edukatorów do prowadzenia szkoleń dla seniorów z tej tematyki.

Działania:

  1. Opracowanie materiałów edukacyjnych dla seniorów przez międzynarodowy zespół
  2. Międzynarodowe szkolenie edukatorów osób dorosłych z zakresu bezpieczeństwa w sieci w Słowenii
  3. 5 szkoleń pilotażowych na temat cyber bezpieczeństwa w formie mieszanej – face to face i on-line (1 w każdym kraju partnerskim) z udziałem 100 seniorów
  4. Kampania informacyjna na temat cyber bezpieczeństwa seniorów dla 300 osób (seniorzy, trenerzy osób dorosłych, instytucje edukacyjne)

Rezultaty:

  1. Materiały edukacyjne adresowanych do seniorów na temat bezpieczeństwa w świecie wirtualnym (studia przypadków, lekcje wirtualne)
  2. Program szkolenia dla edukatorów osób dorosłych, jak uczyć seniorów bezpieczeństwa w sieci
  3. Przeszkolenie 25 edukatorów podczas międzynarodowego szkolenia
  4. Przeszkolenie 100 seniorów z zasad bezpieczeństwa w świecie wirtualnym w czasie szkoleń pilotażowych
  5. 300 uczestników dni informacyjnych
  6. Strona internetowa i profil FB projektu.

Okres realizacji: 31.12.2023 – 31.12.2025

Partnerzy:

Budżet projektu: 250 000 euro

Strona www, profil na Facebooku – w budowie

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA220-ADU-000160325 jest finansowany przez Unię Europejską.

„Sfinansowano ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ani Unia Europejska, ani grantodawca nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.