Menu Zamknij

4 MINI GRANTY dla wolontariuszy w Edycji 2023 – KONKURS Korpusu Solidarności

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie w ramach projektu o nazwie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” od 2 października. Te inicjatywy są określane jako MINIGRANTY i mają na celu wspieranie różnych działań na rzecz społeczności lokalnej, uchodźców z Ukrainy, działań młodzieżowych, wymiany międzypokoleniowej doświadczeń oraz promocję idei Korpusu na terenie województwa łódzkiego.

Najważniejsze informacje:

 • Wysokość dofinansowania: 2000 zł na 4 MINI GRANTY.
 • Nabór wniosków trwa do 20.10.2023 roku.
 • Działania można realizować w terminie do 20.12.2023 roku.
 • Wniosek może być składany przez grupy inicjatywne, które składają się z maksymalnie 5 wolontariuszy.
 • Przyznane zostanie dofinansowanie na 4 wnioski na łączną kwotę 2000 zł.
 • Działania muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
 2. Zorganizuj grupę składającą się z maksymalnie 5 wolontariuszy.
 3. Sprawdź, czy Twoje konto na stronie SOW jest aktywne. Jeśli nie posiadasz konta w SOW, możesz zarejestrować się na stronie https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register/volunteer.
 4. Pobierz wniosek z naszej strony i wypełnij go.
 5. Zgłoszenia należy przesyłać TYLKO drogą elektroniczną na adres: int@newtechlodz.com.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia? Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 20.10.2023 roku do godziny 15:30 lub dostarczyć w formie papierowej do naszego biura przy ul. Sienkiewicza 55 w Łodzi również do 20 października do godziny 15:30.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.10.2023 roku do godziny 12:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga podpisów członków grupy. Relacja z przebiegu konkursu (z uszanowaniem zasady RODO) zostanie przedstawiona na stronie internetowej naszego stowarzyszenia w zakładce Wolontariat.

Dokumenty do pobrania: