Menu Zamknij

„Cyber Safe Senior” – nowy projekt o bezpieczeństwie cyfrowym seniorów

Głównym celem projektu będzie podniesienie świadomości seniorów dotyczącej zasad bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, jak również rozwinięcie ich umiejętności cyfrowych w zakresie stosowania bezpiecznych reguł i narzędzi w Internecie. Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie e-booka ze studiami przypadku przestępstw internetowych, lekcje wirtualne i szkolenie pilotażowe. Z drugiej strony projekt przygotuje edukatorów do prowadzenia szkoleń dla seniorów z tej tematyki.

Projekt „Cyber Safe Senior” będzie realizowany przez Stowarzyszenie w partnerstwie z organizacjami z Grecji, Turcji i Słowenii w okresie 31.12.2023 – 31.12.2025.

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA220-ADU-000160325 jest finansowany przez Unię Europejską.

„Sfinansowano ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ani Unia Europejska, ani grantodawca nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.