Menu Zamknij

Kluczowa Siła dla Organizacji NGO

Wolontariat jest nierozerwalnie związany z misją organizacji pozarządowych (NGO). To właśnie wolontariusze stanowią o sile i skuteczności wielu organizacji non-profit, które dążą do osiągnięcia różnorodnych celów społecznych, ekologicznych i kulturalnych. Bez ich bezinteresownej pomocy, wiele z tych organizacji miałoby ogromne trudności w realizacji swoich misji.

Wolontariusze wnoszą nieoceniony wkład swojego czasu, umiejętności i pasji, które są kluczowe dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dzięki nim, te organizacje mogą realizować projekty, akcje społeczne, edukacyjne i kulturalne, które przynoszą pozytywne zmiany w naszym społeczeństwie.

Wolontariusze są sercem i duszą organizacji NGO. Ich zaangażowanie inspiruje, ich praca przyczynia się do osiągania konkretnych celów, a ich obecność wzmacnia więzi społeczne. To również doskonały sposób na promocję wartości wolontariatu i budowanie zaangażowanego społeczeństwa.

Dlatego chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla wszystkich wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i umiejętności, by wspierać naszą misję. Wasza praca ma ogromne znaczenie, i to dzięki Wam nasze organizacje NGO mogą kontynuować swoją misję i przyczyniać się do budowy lepszego świata.

Dziękujemy, że jesteście z nami na tej niesamowitej drodze. Wasze zaangażowanie jest niezastąpione, a wasza praca to prawdziwa skarb, który przyczynia się do tworzenia pozytywnych zmian w naszym społeczeństwie. Razem możemy osiągnąć wiele!

Działania projektowe pn. „Wolontariat – Siłą Napędową Zrównoważonego Rozwoju Społeczności” będziemy realizować w ramach projektu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.