Menu Zamknij

Społecznie Odpowiedzialne NGO – zapraszamy do udziału w projekcie!

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie Społecznie Odpowiedzialne NGO. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

 Głównym celem projektu jest wdrażanie standardów ISO 26000 w organizacjach pozarządowych oraz wprowadzanie najlepszych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu—CSR.

 Grupa docelowa projektu to 60 organizacji pozarządowych z 6 województw. Projekt skierowany jest do organizacji, które chcą rozszerzyć swoją współpracę ze światem biznesu, która jest jednym z podstawowych kierunków do rozwoju i postępu.

 Czas trwania projektu: maj 2022—październik 2024 r.

Budżet projektu wynosi 380 410 zł, w tym 352 410 zł dofinansowano ze środków Budżetu Państwa Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksową, merytoryczną opieką, dzięki której będą w stanie wdrożyć w swoich organizacjach normę ISO 26000 oraz pozostałe zasady CSR. Każda organizacja, która zgłosi się do udziału w projekcie i zaangażuje się w jego przebieg na każdym z etapów otrzyma odpowiednie wsparcie w realizacji założonych celów.

Przebieg projektu:

Szkolenia wstępne—szkolenia mają charakter wprowadzający do tematyki CSR. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się na czym polega Norma ISO26000 oraz dlaczego może być tak istotna w rozwoju organizacji. Poznają termin CSR i zrozumieją, jak jest on istotny w kontakcie z biznesem.

Doradztwo– podczas doradztwa opracowane zostaną indywidualne plany wdrożenia ISO26000. Nastąpi omówienie konkretnych praktyk, dopasowanych indywidualnie do organizacji.

Szkolenia dla kadry NGO—szkolenia dla całej kadry, członków, wolontariuszy—bezpośrednie wdrażanie NORMY ISO26000. Wsparcie dla liderów organizacji.

Regionalne Forum Odpowiedzialności Organizacji Pozarządowych—wymiana doświadczeń i kontaktów pomiędzy NGO i światem biznesu.

Ogólnokrajowe Forum—wydarzenie podsumowujące przebieg projektu, stopień realizacji.

W trakcie realizacji projektu przygotowane  wyjątkowe materiały edukacyjne w postaci podręcznika, który stanowił bezie podstawę do stworzenia cyklu szkoleniowego oraz 10 interaktywnych form nauczania w postaci podcastów, w których zawarte zostaną wszystkie istotne kwestie dotyczące tematy CSR.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną zaproszeni również do grup wsparcia, które nadzorowane będą przez specjalistów do CSR i ISO26000, gdzie będzie można wymieniać się doświadczeniami z innymi organizacjami będącymi  na etapie wdrażania nowych norm i rozwiązań.

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt mailowy w celu ustalenia wszelkich szczegółów uczestnictwa w projekcie.

Pytania i zgłoszenia: instytut@newtechlodz.com