Menu Zamknij

Zero cyfrą ekologicznej przyszłości

Projekt „Zero cyfrą ekologicznej przyszłości” ma na celu rozwijanie zaangażowania obywatelskiego młodzieży oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wierzymy, że wczesne zaangażowanie młodych ludzi w budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma ogromne znaczenie dla kształtowania trwałych nawyków obywatelskich na przestrzeni całego życia. 

Naszym celem jest wspieranie młodzieży i umożliwienie im udziału w życiu obywatelskim Europy na różnych szczeblach, od lokalnego po europejski. Jesteśmy przekonani, że poprzez rozwijanie zdrowych nawyków obywatelskich, umiejętności i zaangażowania, wzmocnimy naszą demokrację i wpływ na społeczeństwo. 

Chcemy dostarczyć młodym ludziom możliwości rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy oraz zapoznać ich z procedurami wprowadzania zmian i podejmowania decyzji. Pragniemy inspirować i ośmielać ich do działań w sferze życia obywatelskiego, co przyniesie korzyści naszym społecznościom. Uważamy, że zaangażowanie młodzieży w kwestie obywatelskie jest niezwykle istotne, ponieważ przynoszą oni świeże spojrzenie, nowe pomysły oraz niezwykłą energię i pasję do zmiany społecznej. 

W ramach projektu planujemy przeprowadzić różnorodne działania, które będą integrować środowisko edukacyjne, jednostki decyzyjne oraz aktywną młodzież zaangażowaną w sprawy obywatelskie.

Zapraszamy do śledzenia szczegółów!